Category Archives: Ræður

Ræður fluttar við ýmis tækifæri

Hinseginfræðsla til foreldra grunnskólanema í Reykjavík

Fögnum fjölbreytileikanum

Forseti, borgarfulltrúar og fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna

Ég vil byrja á að þakka Sigríði Erlu Borgarsdóttur, fulltrúa  í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða fyrir mjög brýna tillögu um hinseginfræðslu til foreldra grunnskólanema í Reykjavík.

Hinsegin fjölskyldur finnast um alla borg, en við búum í samfélagi þar sem gagnkynhneigð og sís (það að vera ekki trans) eru viðmiðin og þessvegna er hinsegin fólk í meiri hættu á að verða fyrir útilokun, mismunun, fordómum, einelti og annars konar ofbeldi. Þetta birtist víða í samfélaginu, ekki síst innan skólakerfisins þar sem börn eyða stórum hluta af sínum tíma. Það er hlutverk okkar allra að skapa hinseginvænt skólasamfélag, staðan hinsegin ungmenna er óviðunandi innan skólanna í dag, nokkuð sem könnun á líðan hinsegin ungmenna í íslensku skólaumhverfi staðfestir. Til þess að skólar geti verið hinsveginvænir þarf að virkja allt skólasamfélagið, nemendur, kennara/starfsfólk og foreldra. Það eru hinsegin börn í öllum skólum borgarinnar og þau eru alls konar, rétt eins og önnur börn. Einnig tilheyra mörg börn hinsegin fjölskyldum.

Mikilvægt er að gera ráð fyrir því að foreldrar, forsjáraðilar og fjölskyldur nemenda geta verið hinsegin. Huga þarf að ýmsum þáttum til þess bæði að tryggja það að hinsegin fjölskyldur séu teknar með í reikninginn, finni fyrir því að þær séu velkomnar og gert sé ráð fyrir þeim, en einnig til þess að nemendur upplifi sig ekki út undan eða frávik fyrir það að eiga hinsegin fjölskyldu. Það þarf að huga að því hvernig fjölskyldur eru ávarpaðar, hverjum er gert ráð fyrir á eyðublöðum, hvernig þeim er boðið að taka þátt í skólastarfi, hvernig talað er um fjölskyldur í skólastofunni o.s.frv. Einnig þarf að huga að minnihlutaálagi hjá hinsegin foreldrum og forsjáraðilum. Það verður því að vera algjörlega skýrt að hinseginnemendur og hinsegin fjölskyldur séu velkomnar í Reykvískum skólum. Það er okkar allra sem sitjum í Borgarstjórn Reykjavíkur að tryggja hingseginvæna orðræðu, innan skólans, veggja heimilisins og samfélagsins alls. Mannréttindaskrifstofa hefur tekið saman mikilvæga gátlista um hinseginvæna skóla, fyrir öll skólastig, sem mikilvægt er að nýta vel.

Reykjavíkurborg er eina sveitarfélag landsins sem er með starfandi sérfræðing í hinsegin málefnum. Sérstakir gátlistar hafa verið útbúnir til að gera skóla bæði hinsvegim, og transvæna og fá allir skólar stuðning við það mikilvæga verkefni að gera skólana þannig að öll upplifi sig velkomin. Starfsstöðvum Reykjavíkurbogar þmt. grunnskólum, stendur einnig til boða að fá Regnbogavottun og gera þannig starfsumherfi og viðhorf starfsólks hinseginvænna. Einhverjir starfsstaðir skóla- og frístundasviðs hafa farið í gegnum slíka vottun en stærsti hluti á það þó eftir.

Reykjavíkurborg hefur verið með samning við Samtökin 78 um hinseginfræðslu í skólum frá árinu 2014. Í núverandi samningi við Samtökin 78 sem undirritaður var í lok árs 2020 kemur fram að mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa sér um hinsegin fræðslu til starfsfólks í skóla- og frístundastarfi og Samtökin 78 sjái um hinseginum fræðslu til nemenda. Því er nú í boði bæði fræðsla til kennara og nemenda. Foreldrar geta svo fengið ráðgjöf bæði hjá ráðgjafarþjónustu samtakanna auk þess sem fulltrúar frá mannréttindskrifstofu og jafnréttisskólanum hafa oft komið inn og veitt stuðning til aðstandenda. Þó hefur hingað til ekki verið markviss hinsveginfræðsla til allra foreldra grunnskólabarna í Reykjavík, líkt og lagt er hér til. Því er fyllilega vert að skoða hvernig hægt sé að auka hinsveginfræðslu til foreldra grunnskólabarna í Reykjavík með markvissari hætti en nú er gert.

Um leið og ég þakka ungmennaráðsfulltrúa Laugardals, Háaleitis og Bústaða fyrir mikilvæga tillögu vill ég leggja til að tillögunni verði vísað til Skóla-og frístundasviðs til frekari skoðunar innan borgarkerfisins í samráði við mannréttindskrifstofu borgarinnar og jafnréttisskólann, með það að markmiði að sjá hvernig bæta megi fræðslu til foreldra grunnskóalbarna um hinsegin málefni.

Ræða flutt í borgarstjórn 8. febrúar 2022.

Leave a Comment

Filed under Ræður

Reykjavík – fyrir okkur öll!

Ræða flutt í Borgarstjórn þriðjudaginn 15. júní 2021 um Velferðarstefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030.

Borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það var lagt af stað í mikinn leiðangur þegar ákveðið var að móta fyrstu heildstæðu Velferðarstefnuna fyrir Reykjavíkurborg á haustmánuðum 2019. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að vera hluti af þeim stýrihóp sem hélt utan um að leiða þá vinnu. Ég er stolt af þessarri vinnu enda fór í gang umfangsmikið samráðsferli sem var meginstefið í allri vinnu stýrihópsins, en í honum áttu sæti fulltrúar Velferðarráðs, Velferðarsviðs auk fulltrúa helstu hagsmunaðila. 

Mörg könnumst við sjálf við eða höfum heyrt sögur af oft torveldu kerfi þegar kemur að því að fá þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Sjálf man ég eftir því eins og það hefði gerst í gær þegar ég steig fæti inn á skrifstofu þáverandi Félagsþjónustu Reykjavíkur fyrir um aldarfjórðung til að sækja um fjárhagsaðstoð, viðhorf þeirra sem þar tóku á móti mér skiptu á þeim tíma öllu máli. Leiðarljós mitt frá því að ég hóf afskipti af borgarmálum hefur ávallt verið að setja notendur þjónustunnar og þarfir þeirra í fyrsta sæti. Við þurfum að huga að því hvernig við getum minnkað flækjustig og háttað samskiptum við íbúana út frá þeirra þörfum frekar en hentugleika kerfisins. Kerfi fyrir fólk en ekki fólk fyrir kerfi er slagorð sem ég hef tileinkað mér í öllum mínum störfum í þágu borgarbúa. 

Nú standa eftir sjö stefnumarkandi áherslur í Velferðarstefnu borgarinnar, þær munu skilgreina forgangsáherlsur sem nánar eru útfærðar í aðgerðaráætlun sem fylgja stefnunni. Mig langar aðeins að tæpa á þeim rauða þræði sem ég sé í þeim sjö áherslum sem markaðar hafa verið 

1. Með því að viðurkenna að engin tvö eru eins þarf að breyta þjónustumenningunni og setja þarfir íbúa í fyrsta sæti. “Computer says no” – heyrir sögunni til!

2. Með nálægð og aðgengileika viljum við einfalt skipulag sem er hannað út frá þörfum notenda þjónustunnar í hvítevna t.d með eflingu stafrænna lausna, felst viljum við geta gengið frá umsóknum og slíkum málum í símanum eða tölvunni frekar en að mæta á staðinn, þeir sem ekki geta nýtt sér stafrænar lausnir fá auðvitað áfram þjónustu á staðnum. 

3. Með þjónustulipurð og skilvirkni nýtum við notendamiðaða hönnun og ferðalag íbúa gegnum allt kerfið, við hreinlega löbbum í gegnum þetta með fólki og finnum bestu lausnirnar þannig. 

4. Með virðingu og umhyggju leggjum við áherslu á valdeflingu fólks, byggjum samkipti á gagnkvæmri virðingu og trausti og vinnum gegn hvers kyns fordómum með hugmyndafræði mannréttinda að leiðarljósi. Munum ávallt að einstaklingar eru ekki jaðarsettir, það erum við samfélagið sem jaðarsetjum þá. 

5. Með forvörnum og frumkvæði, viljum við að frumkvæði gæti orðið stærri þáttur í vinnubrögðum starfsólks, hægt er að benda á ýmsar lausnir án þess að íbúinn þurfi ávallt að biðjaa um nákvæmlega þá lausn. Frumkvæðisskyldan snýr að því að upplýsa íbúann um rétt sinn á hinum ýmsu sviðum og fara heildstætt yfir málin. 

6. Með samtali og samráði bætum við upplýsingagjöf til borgarbúa, umfram allt notendur velferðarþjónustu og aðstandenda þeirra. Mikilvægt er að framkvæma reglulega þjónustukannanir á sem flestum sviðum. 

7. Með fagmennsku og framsýni sköðum við eftirsótt vinnuumhverfi, því án starfsólks er engin velferðarþjónusta. Í öflugri velferðarþjónustu fara hagsmunir starfsfólks og notenda saman. Öflugt fagfólk sem er stolt og ánægt í vinnunni sinni veitir íbúum gæðaþjónustu. 

Með þessar sjö stefnumarkandi áherslur að leiðarljósi, sköpum við Reykjavík sem sannarlega er fyrir okkur öll. Nú er það okkar sem sitjum í þessum sal að tryggja það að stefnan verði innleidd með aðgerðaráætlun á næstu árum. 

Takk kærlega öll sem lögðuð ykkar að mörkum og mótuðuð þessa stefnu, í dag er gleðidagur. 

Leave a Comment

Filed under Ræður

Stefna um framtíðarskipan tónlistarnáms í Reykjavík til 2030

Við ræddum í dag stefnu um framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni en ég var fulltrúi í stýrihópnum sem vann stefnuna. Hér má lesa ræðu mína úr borgarstjórn í heild sinni. Nú er að vinna aðgerðaráætlun og láta verkin tala. Minna mas og meiri músík.

Borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. 

Það er gleðidagur að standa hér og ræða nýja stefnu borgarinnar um framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni til ársins 2030. Hópurinn hefur starfað frá því í maí 2019 og hefur lagt mikla áherslu á upplýsingaöflun, gagnasöfnun og samráð við þá sem sinna tónlistarkennslu barna í borginni í víðum skilningi. Með því að leggja nú fram heilstæða stefnu um framtíðarskipan tónlistarnáms í Reykjavík, setjum við okkur það markmið að styðja við fjölbreytt faglegt og vandað tónlistarnám fyrir börn og ungmenni um alla borg. Á meðan við stöndum vörð um það góða starf sem unnið er þurfum við líka að styðja við nýsköpun og framþróun í tónlistarmenntun, stórbæta aðstöðu til tónlistarkennslu barna innan grunnskólanna og auka samstarf stofnana sem starfa á sviði tónlistarkennslu barna í sem víðustum skilningi. Rannsóknir sýna að tónlistarnám barna er æskilegt og stuðlar það að þroska, félagsgreind og góðri andlegri líðan þeirra sem það stunda auk þess fylgir tónlistarnámi aukin almenn námsgeta og bættur námsárangur.

Algjör samhugur var um það í stýrihópnum og hjá öllum sem við ræddum við að mikilvægt væri að leggja áherslu á aukið aðgengi að tónlistarnámi þannig að það standi öllum börnum til boða. Mikilvægt er að við ryðjum úr vegi þeim hindrunum sem hindra börn frá þátttöku í tónlistarnámi. Stuðla þarf að auknum jöfnuði þegar kemur að tónlistarnámi, bæði með því að minnka kostnaðarþáttöku en líka ameð því að vinna að markvisst að kynningu og hvatningu til tónlistarnáms um alla borg. Mikilvægur liður í því að gefa fleiri börnum kost á að stunda tónlistarnám er að elfa starf skólahljómsveita borgarinnar og auka samstarf tónlistarskóla og skólahljómsveita við skóla borgarinnar, þannig að sem flest börn geti stundað tónlistarnám innan veggja skólans á skólatíma. Einnig þarf markmisst að draga úr kostaðarþáttöku foreldra m.a með skipulagsbreytingum sem stuðla að nýsköpun í tónlistarkennslu draga úr stjórnunarkostnaði í kerfinu þannig að sem mest af því fjármagni sem veitt er til málaflokksins nýtist beint til kennslu barna. 

Stjórnunarkostnaður tónlistarkóla er mjög misjafn eins og staðan er í dag eða frá 8.6% og upp í 20.1%, til viðmiðunar er meðal stjórnunarkostnaður í grunnskólum um 7%. Það er því til mikils að vinna að skapa öfluga skóla og minnka þannig það hlutfall sem fer í stjórnun og auka fjármagn sem fer beint til kennslu barna og ungmenna í borginni.  Mikilvægt er að leggja áherslu á því að styðja skóla til að auka fjölbreytni námstilboða, kennsluhátta og sköpun í sínu starfi. Þar sem um mjög viðamikla stefnu er að ræða vil ég víkja sérstaklega að tveimur atriðum í minni ræðu. Það þýðir ekki að allt sem hér hefur verið farið yfir ágætlega í öðrum ræðum er allt mjög mikilvægt Ég vil nú aðeins víkja máli mínu að starfssemi skólahljómsveita borgarinnar. 

Markmiðið með skólahljómsveitum er að bjóða vandað, ódýrt og aðgengilegt tónlistarnám um alla borg. Þetta hefur tekist. Nú þurfum við að leggja áherslu á að fjölga plássum í skólahljómsveitum og fjölga þannig börnum sem geta stundað þar tónlistarnám. Auk þess að skoða hvort fjölga megi í sveitunum er komin tími til að athuga hvort og hvenær tímabært sé að stofna fimmtu skólahljómsveitina í borginni. Auk þess er brýnt að ráðast í nauðsynlegar úrbætur á aðstöðu skólahljómsveitanna og vinna að úrbótum á aðstöðu og húsnæði, bæði til skemmri og lengri tíma. Við þá vinnu má að nýta úttekt sem gerð var á húsnæði og aðstöðu skólahljómsveita á vegum sérstaks húsnæðishóps sem skilaði ítarlegri skýrslu um málið. Mikivægt er að muna ávallt eftir starfssemi skólahljómsveita þegar byggja á nýja skóla eða gera viðbyggingar eða endurbætur á núverandi skólahúsnæði. Það hefur verið viðloðandi að skólahljómsveitirnar “gleymist” eða mæti afgangi við nýtingu skólahúsnæðis, þessu þurfum við að breyta. Auk þess er tímabært að skoða útvíkkun á hlutverki skólahljómsveita og stofna innan þeirra sérstaka hverfiskóra. Hægt væri að byrja með slíkt verkefni í 1-2 hverfum í tilraunaskyni til að sjá hvernig reynist. 

Að lokum vil ég nefna þau tækifæri sem felast í tækni og nýsköpun á sviði tónlistarkennslu. Ljóst er að tæknibyltingin er lögnu hafin og mikilvægt að virkja hana í tónlistarkennslu sem og öllu öðru skólastarfi. Tækninotkun getur ekki bara stutt við núverandi fyrirkomulag kennslu heldur einnig leitt til nýsköpunar og nýrra kennsluaðferða sem aukið geta aðgang barna að tónlistarkennslu. Samhliðla því er mikilvægt að stuða að aukinni fagþekkingu tónlistarkennara og bjóða upp á símenntun á þessu sviði. Mikilvægt er að skoða hvort hægt sé að kaupa aðgang að kennsluöppum í tónlist fyrir reykvísk börn og gera fleiri tilraunir á því sviði. Einnig má skoða lausnir á sviði fjarkennslu, nýtingu á fyrirfram uppteknu efni og “flipped classroom” aðferðum til að virkja nemendur til frekari þátttöku.

Stefnan sem við ræðum nú er í senn framsýn, raunsæ en jafnframt metnaðarfull. Ég vil ítreka að samstarfið í stýrihópnum var farsælt og vil ég þakka borgarfulltúum Eyþóri Laxdal Arnalds og Alexöndru Briem fyrir gott samstarf. Einnig vil ég þakka Sigfríði Björnsdóttur sérstaklega fyrir sína miklu vinnu við gerð stefnunnar. Mikilvægt er að muna að nú þegar er unnið metnaðarfullt starf á sviði tónlistarnáms barna um alla borg og hefur hróður íslensks tónlistarfólks náð vel útfyrir landsteinanna, það er engin tilviljun. Nú stendur yfir vinna við tímasetta aðgerðaráætlun til að innleiða stefnuna og er það okkar allra að tryggja að sú innleiðing verði vönduð og tryggi framgang þeirra góðu tillagna sem hér eru lagðar fram. Að lokum vill ég segja að tónlistarlíf á Íslandi stendur í fullum blóma og það er okkar að búa þannig um hnútana að í borginni okkar verði öflugt tónlistarnám í forgrunni, sem stendur öllum börnum til boða um alla borg. Þannig skilum við ómældum og ómetanlegum gæðum til samfélagsins, fyrir okkur öll.

Leave a Comment

Filed under Ræður

Tillaga um viðræður við Heilbrigðisráðuneyti um rekstur neyslurýmis samþykkt í borgarstjórn.

Ræða í borgarstjórn:

Við ræðum hér tillögu fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og okkar Vinstri grænna um að hefja samtal við Heilbrigðisráðuneytið um sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. Þetta mál sem ég hef lengi barist fyrir á sér þó nokkuð langan aðdraganda. Fram til ársins 2014 var lítil framþróun í málaflokki heimilislausra í Reykjavík. Borgin rak gistiskýli fyrir heimilislausa í gamla farsóttarhúsinu á Þingholtsstræti auk þess sem kaffistofa Samhjálpar var opin yfir daginn. Hafði þetta fyrirkomulag verið nánast óbreytt um áratuga skeið. Fyrsta heildstæða stefnan í málefnum heimilislausra leit síðan dagsins ljós í febrúar 2014 og gilti sú stefna til ársins 2018. Ný stefna var svo samþykkt í borgarstjórn nú í júní 2019. Í henni kemur m.a. fram að skoða þurfi aðstæður kvenna sérstaklega, en rannsóknir sýna að vandi þeirra er oft meira falinn úti í samfélaginu. Ég er stolt af því að hafa komið að gerð stefnunnar og aðgerðaráætlunarinnar, hún er bæði framsækin og róttæk og snýr fyrst og fremst að því að mæta einstaklingum þar sem þeir eru staddir, á þeirra forsendum, sem er einmitt í anda stefnu okkar Vinstri grænna.

Jón Gnarr þáverandi borgarstjóri viðraði sínum tíma hugmyndir sínar um að setja á fót neyslurými fyrir einstaklinga sem nota vímuefni um æð. Mörgum þótti hugmyndin ansi fjarstæðukennd og ekki hægt að segja að það hafi verið víðtæk sátt um hana, hvorki innan stjórnmálanna né meðal fagfólks í félags- og heilbrigiðmálum þegar hún var lögð fram. Þáverandi heilbrigðisráðherra skipaði stafshóp sem hafði það hlutverk að skila tillögum um skaðaminnkandi nálgun í þjónustu og lagalegu umhverfi vímuefnaneytenda. Hópurinn skilaði skýrslu árið 2016 þar sem m.a. var lagt til að sett yrði á fót neyslurými fyrir þá sem nota vímuefni um æð. Breytingar létu á sér standa en nú hrósum við því happi að núvernadi heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir hafði kjark og þor til að standa með skaðaminnkandi nálgun í þjónustu við þá sem nota vímuefni um æð. Lögunum var svo loksins breytt í maí 2020 þar sem heimilt er að setja á fót neyslurými að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Eftir stendur að afnema refsingar við vörslu neysluskammta og hefur það mál verið boðað inn á því þingi sem nú er að hefjast.

En hvað er neyslurými og út á hvað gengur þessi skaðaminnkandi nálgun?

Skaðaminnkandi nálgun byggir í grunnin á nálgun mannúðar og skynsemi og því  að viðurkenna fólk sem notar vímuefni og veita þeim aðstoð til að draga úr þeim skaða sem af neyslunni hlýst, bæði fyrir neytendur og fyrir samfélagið í heild. Ekki er gerð krafa um að hætta neyslu til að eiga rétt á aðstoð og stuðningi.

Neyslurými eru lagalega samþykkt svæði fyrir einstaklinga til að neyta ólöglegra vímuefna og er markmið þeirra ávallt að draga úr þeim skaða sem hlýst af vímuefnaneyslu. Opnun neyslurýmis byggir á þeirri hugmynd að ef að einstaklingar sem nota vímuefni um æð fengju ákveðinn stað þar sem þeir gætu sprautað sig á öruggan hátt myndi það draga úr ýmiskonar skaðlegum hliðarverkunum því tengdu. Neyslurými hafa verið til frá því á áttunda áratugnum, aðallega í Vestur-Evrópu, en útbreiðsla þeirra hefur verið nokkur undanfarin ár og neyslurými hafa til að mynda verið opnuð í Ástralíu og Kanada. Fyrsta neyslurýmið var opnað árið 1986 í Berne í Sviss. Frá þeim tíma hafa mörg önnur lönd fylgt í kjölfarið, s.s Holland, Þýskaland, Noregur og Danmörk. Ég hef sjálf kynnt mér starfssemi neyslurýma og skoðaði m.a. slíkt í Amsterdam ásamt fulltrúum í Mannrétttindaráði árið 2013 og sannfærðist í þeirri ferð að hér væri um gríðarlega mikilvæga þjónustu að ræða fyrir einn jaðarsettasta hóp samfélagsins.

Ég tek að lokum undir mat Velferðarsviðs um að það sé jákvætt skref að heimila með lögum rekstur neyslurýmis. Sú mannúð sem felst í skaðaminnkandi nálgun getur skilið milli lífs og dauða fyrir þá sem þurfa á svo nauðsynlega á þjónustunni að halda. Mikilvægt er að veita öfluga heilbrigðisþjónustu í tengslum við slíkan rekstur en einnig fjölbreytta félagslega aðstoð og er Reykjavíkurborg reiðubúin í það samtal. Við skulum öll hafa kjark og þor til að standa með þeim sem þurfa öruggan stað til að neyta vímuefna um æð með mannúð og fordómaleysi að leiðarljósi. Ég hvet ykkur kæru borgarfulltrúar til að samþykkja tillöguna, hún er vissulega upp á líf og dauða.

Elín Oddný Sigurðardóttir, varaborgarfulltrúi Vinstri grænna.

Leave a Comment

Filed under Ræður

Ný Innflytjendastefna samþykkt- Ræða flutt í Borgarstjórn.

Kæru borgarfulltrúar, borgarstjóri og kæru áheyrendur.

Við búum í fjölmenningarlegri borg sem hefur tekið hefur þátt í netverkinu Intercultural Cities frá árinu 2014. Það er því löngu orðið tímabært að Reykjavíkurborg setji sér heilstæða stefnu í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umfjöllun um alþjóðlega vernd. Við alla umfjöllun hér framundan ber að hafa þann fyrirvara að ekki er hægt að líta á innflytjendur sem einsleitan hóp. Þarfir innflytjenda eru jafn fjölbreyttar og annarra borgarbúa. Þó þurfum við ávallt að hafa í huga þær hindranir sem innflytjendur mæta í þjónustu borgarinnar eða til þess að þeir geti notið sín í starfi og er stefna og þær aðgerðir sem henni fylgja til þess fallnar að útrýma slíkum hindrunum.

Stýrihópur var skipaður í september 2016 og skilaði drögum að stefnu og aðgerðaráætlun í september 2017. Í hópnum áttu allir flokkar sem sæti eiga í borgarstjórn fulltrúa ásamt áheyrnarfulltrúa fjölmenningarráðs. Stefnan var sett í umsagnarferli s.l. sumar og framhaldi var brugðist við þeim athugasemdum sem bárust. Þann 19. desember s.l. fór fram fyrri umræða um stefnuna ásamt aðgerðaráætlun í borgarstjórn.

Eftir fyrri umræðu í borgarstjórn var óskað eftir frekari umsögnum frá þeim sviðum og skrifstofum borgarinnar sem ætlað er að framfylgja aðgerðum tengdum stefnumótuninni, þar sem hver aðgerð var skoðuð og rýnd frekar. Sjö svið og skrifstofur sendu svör við þeim spurningum og í framhald að því voru aðgerðir stefnunnar metnar út frá þeim svörum sem bárust. Auk þess var stefnumótun einstakra sviða tengd innflytjendamálum skoðuð og samlegðaráhrif við stefnur einstakra sviða og málaflokka skoðuð. Ljóst er eftir þá greiningu að mikið af því sem tiltekið er í aðgerðaráætlun með stefnu í málefnum innflytjenda, hælisleitenda og umsækjenda um alþjóðlega vernd má finna í annarri stefnumótun borgarinnar sem þegar hefur verið samþykkt í ýmsum málaflokkum.

Eitt að þeim atriðum sem margir sérfræðingar nefndu sem stýrihópurinn ræddi við var að það vantaði heildstæða yfirsýn yfr málaflokkinn á einum stað í borgarkerfinu. Samþykkt þeirrar stefnu og þeirrar aðgerðaráætlunar sem hér liggur fyrir er til þess fallinn að bregðast við þeim ábendingum og halda miðlægt utan um þau fjölmörgu verkefni sem unnin eru víðsvegar um borgina í þessum mikilvæga málaflokki. Ég tel að hér sé um mikilvægt skref en ein heildarstefnumótun ásamt aðgerðaráætlun veitir Reykjavíkurborg sem stjórnvaldi, atvinnurekenda og miðstöð þjónustu,  ákveðna yfirsýn yfir málaflokkinn á einum stað. Ég tel einnig að stofnun þverfaglegs teymis sem vinnur þvert á svið sé til þess fallið að bæta þjónustuna og gera hana skilvirkari.

Aðgerðaráætlunin með stefnunni er gerð til fjögurra ára í senn og er gert ráð fyrir að hún verði leiðarljós við þá vinnu sem Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir við að þjónusta hóp innflytjenda og flóttafólks. Í þeirri aðgerðaráætlun sem nú liggur fyrir er ljóst að framvinda verkefna fer eftir því fjármagni sem nú er til staðar innan sviða og skrifstofa Reykjavíkurborgar og mun fjármagn verða tryggt við afgreiðslu fjárhagsáæltunar hvers árs eins og venja er. Ef flýta á framgangi verkefna gæti það í einstaka tilvikum kallað á aukafjárveitingar.

Mannréttindaskrifstofa hefur nú þegar yfirumsjón með eftirliti með aðgerðaráætlun í jafnréttismálum og er það skilningur minn að umsjón með aðgerðaráætlun í innflyltjendamálum muni fara fram með svipuðum hætti hvað varðar eftirfylgd með þeirri áætlun.

Það er ákveðin sýn sem felst í því að líta á innflytjendur sem auðlind fyrir samfélagið. Sem fjölmenningarborg á Reykjavíkurborg að stuðla að því að allir sem hér setjast að og búa upplifi sig sem Reykvíkinga óháð þjóðerni og uppruna, þá höfum við náð árangri í að skapa borg fyrir alla.

Ég vil að lokum þakka öllum í stýrihópnum fyrir þeirra framlag sem og starfsmanni hópsins auk þeirra fjölmörgu aðila sem hittu hópinn, miðluðu af reynslu sinni og veittu umsangir. Auk þess ber að þakka sérstaklega þá vinnu sem innt hefur verið af hendi hjá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar vegna stefnumótunarinnar.

 

 

Leave a Comment

Filed under Ræður

Femínismi, friður og baráttan gegn feðraveldinu.

Ræða flutt á Alþjóðlegum baráttudegi kvenna fyrir friði og janfrétti í Tjarnarbíó 08.03.2018.

Kæru konur!

Konur hafa verið leiðandi í baráttunni fyrir friði og jafnrétti, bæði hér á landi sem og erlendis. Konur bylta samfélögum, án stríðsátaka og hernaðar. Kvennasamstaðan hefur áorkað mörgu og við skulum í dag heiðra minningu þeirra fjölmörgu kvenna sem ruddu brautina fyrir okkur hinar. Við þurfum líka að muna beina sjónum okkar að þeirri margþættu mismunum sem konur verða fyrir, konur af erlendum uppruna, hinsegin konur og fatlaðar konur heyja margþátta baraáttu gegn þeirri margþættu mismunum sem þær verða fyrir á hverjum degi.

Baráttan fyrir friði er líka barátta gegn heimsmynd feðraveldisins. Ríkjandi orðræða hins stríðsóða feðraveldis stimplar hvers kyns andóf kvenna gegn stríði sem einhverskonar væl þeirra þar sem þær láta tilfinningar sínar bera sig ofurliði. Kúgaðir hópar samfélagsins þar á meðal konur þekkja vel þá aðferð þegar lítið er gert úr þeim í opinberri umræðu til þess að karlar geti viðhaldið völdum sínum og tryggt yfirráð sín í samfélaginu.

Kæru konur!

Í þessu samhengi er mikilvægt að nefna kenningar norsku fræðikonunnar Berit Ås um drottnunaraðferðirnar fimm. Konur eru gerðar ósýnilegar í opinberri umræðu, þetta á við konur innan friðarhreyfingarinnar sem og annarsstaðar í samfélaginu þar sem konur berjast gegn kúgun. Konur mæta framkomu sem ýtir undir það að þær upplifi skoðanir sínar sem minna virði en skoðanir karla. Konur eru gerðar hlægilegar, skoðanir þeirra eru taldar byggja á tilfinningasemi eða kynbundnum líffræðilegum þáttum. Afleiðingar slíkra aðferða er að konur efast sífellt um réttmæti skoðanna sinna og konur þora síður að stíga fram sem málsvarar fyrir samfélagslegum málefnum á borð við friðarstefnu. Upplýsingum er leynt frá konum, karlar skiptast á mikilvægum upplýsingum oft í óformlegum hópum sem konur hafa ekki aðgang að. Konum er refsað fyrir að hafa vitlausa forgangsröðun í lífinu.

Konur sem láta samfélagsleg mál sig varða eru sérstaklega berskjaldaðar. Má nefna opinberar aftökur samfélagsmiðla á femínistum í þessu samhengi. Við konur eigum einfaldlega bara að forgagnsraða rétt, hugsa um börnin og skúra eldhúsgólfið. Konur eiga bara að kunna að skammast sín og fá sektarkennd fyrir að beita sér í opinberri umræðu. Við verðum að passa það að það eru ekki einungis karlrembur sem beita þessum aðferðum til að viðhalda feðraveldinu. Við gerum það örugglega margar hverjar einhvern tímann, sennilega ómeðvitað. Við þurfum sem konur sem berjast gegn hvers kyns kúgun að standa saman og benda á þegar aðferðum sem þessum er beitt. Við verðum að benda á ósanngrinina og nýta kvennasamstöðuna, þannig náum við árangri.

Kæru konur!

Á meðan að við erum hér á þessum fundi eru ríflega 32 miljónir kvenna og stúlkna á flótta eða hafa neyðst til að flýja heimili sín vegna stríðsátaka víðs vegar í heiminum. Konur og stúlkur á flótta eru í sérstaklega varnarlausri stöðu og eru í mikilli hættu á að verða fyrir hvers kyns ofbeldi, bæði andlegu, líkamlegu og kynferðislegu. Konur á flótta hafa takmarkaðan aðgang að getnaðarvörnum, fæðingarhjálp er nánast engin, mæðradauði er mjög algengur og ungbarnavernd og önnur heilbrigðisjþjónusta er af mjög skornum skammti.

En þessar konur er ekki einungis tölur á blaði, þær eiga allar sínar mikilvægu sögu að segja. Staðreyndin er sú að það eru konur sem byggja upp samfélög í kjölfar stríða og eru lykilgerendur í því að viðhalda friði og öryggi á áður stríðshrjáðum svæðum. Reynslan hefur sýnt að farsælasta þróunaraðstoðin felst í því að styrkja fjölbreyttan atvinnurekstur kvenna og aðstoða þær við uppbyggingu samfélagsins.

Saman getum við konur barist gegn kúgun og misrétti. Við þurfum ávallt að muna að baráttan er alþjóðleg og hún nær til margþættrar mismununar.

Kæru konur, til hamingju með daginn.

 

 

Leave a Comment

Filed under Ræður

Afhending styrkja Velferðarráðs

Ræða flutt við afhendingu styrkja Velferðarráðs

Kæru gestir!

Velferðarráð Reykjavíkurborgar úthlutar ár hvert styrkjum til frjálsra félagasamtaka og einstaklinga. Markmið styrkja ráðsins er að styrkja við sjálfsprottið starf og starfssemi frjálsra félagasamtaka á sviði velferðarmála.

Þau verkefni sem hljóta styrki eru mjög fjölbreytt en öll eiga það sameiginlegt að snúa að aukinni velferð borgarbúa og stuðla að fjölbreyttu mannlífi í borginni okkar. Markmið styrkveitinga velferðarráðs er meðal annars að styrkja og efla til samstarfs við félagsasamtök og einstaklinga um uppbyggilega starfssemi og þjónustu við. En meðal áherslna er að styðja við margvísleg og fjölbreytt verkefni. Við val á verkefnum er tekið mið að því hvort þau falli að áherslum velferðarráðs. Auk almennra styrkja gerir velferðarráð tillögu um þjónustusamninga til eins árs eða þriggja ára í senn. Þessir samningar skulu taka mið af lagalegum skyldum sveitarfélagsins á sviði velferðarm´la á hverjum tíma.

Vegna verkefna á árinu 2018 voru samtals 40 styrkir samþykktir. Þar af eru 28 almennir verkefnastyrkir. Fjórtán þjónustusamningar til eins árs og fimm þjónustusamingar til þriggja ára. Alls er rúmlega 100 miljónum varið í styrki til velferðarmála vegna ársins 2018 en fyrir eru tæpar 40 miljónir bundnar í fyrri samningum.

Mikið af mikilvægri velferðarþjónustu er sinnt af ýmsum grasrótarsamtökum og góðgerðarfélögum sem unnið hafa mikilvægt starf í þágu aukinnar velferðar borgarbúa, mörg hver árum saman. Slíkt ber að þakka.

Ég vil að lokum óska styrkþegum innilega til hamingju og þakka þeim fyrir að sinna mikilvægri velferðarþjónustu við borgarbúa, öllum til hagsbóta.

Til hamingju með daginn!

 

 

 

Leave a Comment

Filed under Ræður

Ræða flutt við afhendingu styrkja mannréttindaráðs

Kæru gestir!

Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar úthlutar ár hvert styrkjum til frjálsra félagasamtaka og einstaklinga. Markmið styrkjana ráðsins er að styrkja við sjálfsprottið starf og starfssemi frjálsra félagasamtaka á sviði mannréttinda.

Þau verkefni sem hljóta styrki eru æði fjölbreytt en öllum er þeim ætlað að stuðla að farsælli þróun borgarsamfélagsins, jafnræði borgarbúa og fjölbreytilegu mannlífi í borginni okkar. Auk þess er það hlutverk styrkja mannréttindaráðs að styðja við hvers konar starf sem vekur athygli á eða stendur vörð um mannréttindi borgarbúa.

Á liðnu ári var skyndistyrkjum mannréttindaráðs úthlutað í fyrsta sinn. Var þeim komið á til að bregðast við umsóknum vegna verkefna sem ekki er hægt að sjá fyrir eða skipuleggja í aðdraganda almennra styrkúthlutana. Skyndistyrkir eru því mikilvæg viðbót til að efla grasrótina á sviði mannréttindamála. Þannig er hægt að bregðast hratt og vel við oft ófyrirséðum viðburðum og efla grasrót til nýsköpunar á sviði mannréttindamála.

Ég vil að lokum óska styrkþegum innilega til hamingju og þakka þeim fyrir að stuðla að mannréttindum í okkar góðu borg. Til hamingju með daginn!

 

Leave a Comment

Filed under Ræður

Kynferðisofbeldi, leyndarhyggja og þöggun.

Kæru félagar

Lokið hefur sprungið af leyndarhyggjunni, leyndarhyggjunni sem stendur vörð um gerendur kynferðisofbeldis og leggur ábyrgð á þolendur. Athugasemdir um “meint” brot og hegðun og klæðaburð þolenda eru ekki til umfjöllunar í öðrum tegundum afbrota en kynferðisbrota. Kæru félagar, það skiptir máli hverjir stjórna í samfélaginu. Í Reykjavik starfrækjum við Bjarkarhlíð sem er miðstöð fyrir hvers kyns þolendur ofbeldis. Markmið með stofnun Bjarkarhlíðar er að veita samhæfðan stuðning og ráðgjöf til þolenda ofbeldis, en auk þess stuðla að fræðslu um eðli og afleiðingar ofbeldis og gefa skýr skilaboð um að ofbeldi verði ekki liðið í okkar samfélagi.

Á þeim sex mánuðum sem liðið frá stofnun Bjarkarhlíðar hafa 193 einstaklingar leitað þangað. Af þeim eru 171 kona og 18 karlar. Yfir helmigur mála eru heimilisofbeldismál þar sem andlegt líkamlegt og / eða kynferðisofbeldi kom við sögu. Einnig hafa einstaklingar verið aðstoðaðir við að komast úr vændi. Í Bjarkarhlíð starfar rannsóknarlögreglukona í fullu starfi sem aðstoðar brotaþola við að leita réttar síns og eftir atvikum kæra. Alls voru lagðar fram 36 kærur vegna ofbeldis á tímabilinu.

Rannsóknir hafa sýnt að börn hafa að meðaltali reynt að segja sjö sinnum frá því ofbeldi sem þau verða fyrir, bæði andlegu, líkamlegu og kynferðislegu áður en einhver hlustar á frásagnir þeirra. Nú hafa brotaþolar og aðstandendur þeirra ákveðið að láta í sér heyra bæði undir #konurtala og #höfumhátt. Nú eru brotaþolar kominir með rödd og þeir hafa hátt og tala. Það er okkar að hlusta. Afnám laga um uppreist æru er aðeins byrjunin. Við þurfum heildarendurskoðun á kefinu. Ljóst er að hreinskiptin umræða um ofbeldi er til þess fallin að rjúfa þögnina sem allt of lengi hefur umlukið ofbeldi. Við sem samfélag megum aldrei viðurkenna, afsaka eða samþykkja ofbeldi af neinu tagi.

Við þurfum að hlusta á þolendur ofbeldis og taka mark á þeim, þeir eiga það skilið!

Ræða flutt á landsfundi VG 6. október 2017.

 

 

Leave a Comment

Filed under Ræður

Opinskátt um ofbeldi

Ræða flutt á sameiginlegum fundi Borgarstjórnar Reykavíkur og Ofbeldisvarnarnefndar 30. maí 2017

Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að Reykjavíkurborg ætlar að vinna gegn kynbundu ofbeldi, bæði andlegu líkamlegu og kynferðislegu. Reykjavíkurborg viðurkennir að kynbundið ofbeldi er brot á grundvallarmannréttindum fólks og samfélagsmein sem enginn á að búa við. Öll starfssemi borgarinnar skal samkvæmt mannréttindastefnunni taka mið að þessu sjónarmiði.

Reykjavíkurborg hefur unnið aðgerðaráætlun gegn kynbundu ofbeldi frá árinu 2012. Í núverandi aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum sem gildir til ársins 2019 koma fram 3 aðgerðir sem snúa að kynbundu ofbeldi.

Saman gegn ofbeldi, ofbeldisvarnarnefnd og öruggar borgir eru verkefni sem nú þegar eru hluti af áætluninni. Verkefnin eru nú orðin mun fleiri og fjölbreyttari má þar meðal annars nefna Bjarkarhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og verkefnið opinskátt um ofbeldi.

Sú tillaga sem hér liggur fyrir um að innleiða verkefnið Opinskátt gegn ofbeldi í skóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar ber svo sannarlega að fagna. Markmið verkefnisins er að auka þekkingu barna á ofbeldi og gera þeim kleift að ræða um ofbeldi á opinskáan hátt. Ljóst er að hreinskiptin umræða um ofbeldi er til þess fallinn að rjúfa þögnina sem hefur umlukið ofbeldi. Niðurstaða verkefnisins sýnir að starfsfólk telur sig betur í stakk búið til að greina merki um ofbeldi og bregðast við frásögnum barna um ofbeldi. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg búi börnum umhverfi sem er laust við hvers kyns ofbeldi og tryggi að þolendur ofbeldis hafi verkfæri til að tjá sig um ofbeldi og að við sem samfélag bregðumst við hvers kyns ofbeldi með skýrum hætti

Að lokum vill ég nefna að það er fyllilega skoðunar vert að koma þeim verkefnum sem þegar eru í framkvæmd og þeirra sem eru í farvegi  í ofbeldisvarnarmálum í sérstaka aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar á því sviði.  Margt er vel gert og við erum svo sannarlega lögð af stað, en aðgerðir gegn kynbundu ofbeldi eru viðvarandi verkefni og við megum ekki sofna á verðinum. Enginn á að þurfa að búa við ofbeldi og viðhorf stjórnvalda s.s Reykjavíkurborgar skipta máli. Ofbeldi má aldrei líðast í nokkurri mynd.

 

 

Leave a Comment

Filed under Ræður